Spring naar inhoud

BEWUST DENKEN EN LUISTEREN NAAR INTUÏTIE EN INGEVINGEN

Een foto waarop gestapelde stenen (steenman) zijn te zien, iemand heeft zoiets ooit bedacht
............. Met creatieve gedachten meesterstukjes maken

In dit artikel kun je lezen over  bewust denken en luisteren naar intuïtie en ingevingen. Tips worden gegeven  hoe je  steeds beter je denken kunt richten  en ongewilde gedachten kunt loslaten, want veel  gedachten komen als ongeleide projectielen in ons op en zijn vaak nutteloos en onbewust.

.............................................................................

Ook wordt er aandacht besteed aan verbetering van het luisteren naar je intuïtie en ingevingen. Je kunt je steeds meer gaan open stellen hiervoor.

Pittige stof waarvan ik niet beweer alleen de waarheid in pacht te hebben. Maar het zijn manieren die je kunnen helpen om bewuster te leven en je goed te voelen. En daar gaat het om. 

Bewust denken en fladdergedachten

Inhoudsopgave

Naast positief denken is bewust denken een heel belangrijk onderdeel van hoe en wat je denkt.  Over positief denken kun je hier meer lezen.                                        

Het steeds beter herkennen en loslaten van wat ik fladdergedachten noem is een belangrijk onderdeel van het bewustwordingsproces.                                 Fladdergedachten zijn die gedachten die je helemaal niet verder helpen. Je kiest niet voor die gedachten. Ze fladderen maar wat rond in je hoofd en ze zijn nutteloos. Je hebt niets aan zulke gedachten. Eerder het tegenovergestelde.

Vervangen van fladdergedachten

Om fladdergedachten te vervangen door zinvolle gedachten, is het belangrijk dat je kiest wat en waarover je wilt denken.                                                                                     Als je bijvoorbeeld je woonkamer opnieuw zou willen inrichten ga je erover nadenken wat voor mogelijkheden er allemaal zijn. Je kunt het ook voor je zien in beelden. Op dat moment denk je bewust en met een bepaalde intentie. Je denkt doelgericht. Pas later ga je je meubels verplaatsen.                                                                                                                                                                                                             Ook kun je je denken gebruiken om  een oplossing voor een bepaald probleem te vinden. Op dat moment ben je  oplossingsgericht  aan het denken. Of je denkt eraan hoe je een kapotte stoel weer in elkaar moet zetten. Dan denk je zowel oplossingsgericht als creatief.

Als je iemand voor het eerst gaat ontmoeten, kun je in gedachten al  bepalen wat je tegen iemand gaat zeggen. Je hoort jezelf al de juiste woorden zeggen. Dit zijn allemaal bewuste gedachten. Met bewuste gedachten heb je een bepaald doel of je wilt een planning maken etc.

Losse fladdergedachten zijn heel anders, die komen zomaar ongevraagd boven drijven. Duizenden gedachten op een dag. Je bent bijvoorbeeld een fiets aan het maken, maar je denkt aan iets totaal anders. Aan een zak frites die gisteravond totaal niet smaakte. Dat heeft niets en dan ook niets met je karweitje te maken. Misschien dat je door die gedachte wel weer trek krijgt in een  frietje! Maar dan wel een lekker frietje!

Sfeerbeeld bij bewust denken en luisteren: een meeuw die overvliegt: symbool voor vrij denken
.................... In je denken ben je zo vrij als een vogel

Gebruik dat prachtige brein van je om er positief, doelgericht en bewust mee te denken. Ik zie ons brein altijd als een prachtige machine. En jij bent degene die aan het roer staat en de koers bepaalt!

Blijf met je gedachten gericht op het hier-en-nu

Houd altijd zoveel mogelijk je gedachten gericht op waar je mee bezig bent. Dat geeft heel, heel veel rust in je hoofd.

Om bewust te leven is het van essentieel belang dat je met je aandacht in het hier-en-nu bent en daar je gedachten op gericht houdt. Niet op het verleden of de toekomst. Nee, op het hier-en-nu. Op wat je op dat moment aan het doen bent, wat op dat moment aan de orde is.

Je luistert bijvoorbeeld met aandacht naar een ander of je neemt heel bewust deel aan een gesprek.                                                                                                                       Tenzij er dingen zijn die urgenter zijn dan wat je aan het doen bent. Daar kun je dan wel je gedachten over laten gaan, maar zorg ervoor dat je je op de achtergrond nog steeds goed bewust bent van je handelingen

Sfeerbeeld bij bewust denken en waarnemen: allerlei prachtige, gekleurde veldbloemen
............. Alle aandacht gericht op waarnemen: de kleuren, de diversiteit en vormen "het hier-en-nu"

En als er momenten zijn waarop je even lekker niets te doen hebt, geniet daarvan. Wees dan met al je aandacht en je zintuigen in het moment van heerlijke rust.

Je kunt in het artikel “In het hier-en-nu zijn” hier meer over  lezen. Klik hier.

Wat ik je ook aanraad, is om boeken van Eckhardt Tolle te lezen. Hij heeft prachtige boeken geschreven die je kunnen helpen om in het hier-en-nu te leven. Eén van zijn wereldberoemde en leerzaam boek over dit onderwerp is:  "De kracht van het NU". Wil je meer over dit boek weten, klik hier

Intuïtie en ingevingen (intuïtief denken)

Bijna iedereen kent wel dat gevoel dat, zonder verklaarbare reden vooraf, opeens in je op kan komen en je bijvoorbeeld kan waarschuwen voor dreigend gevaar. Aan dit gevoel gaat geen denken vooraf.

Zo’n plotseling opkomend gevoel noemen we intuïtie. Je kunt bijvoorbeeld zonder aanwijsbare reden voelen dat iets niet klopt wat iemand zegt. Het is puur een gevoel dat je ergens op attent maakt. Je zou dat gevoel kunnen gaan beredeneren en analyseren. Je kunt ook zover gaan met analyseren dat je je intuïtie niet serieus meer neemt en bijvoorbeeld een waarschuwing naast je neerlegt.

Maar Je intuïtie, dat eerste opkomende, spontane gevoel kan je de weg wijzen. En ze kan je een oplossing voor een probleem bieden, je een inzicht geven, waarschuwen voor gevaar etc. Neem je intuïtie heel serieus en handel ernaar als de situatie dat vraagt. Een zuiver intuïtief gevoel is een heel goede raadgever waar je veel aan kunt hebben. Ik krijg altijd een gevoel van dankbaarheid als mijn intuïtie me de weg wijst..

Ook kun je opeens van die spontane, zinvolle gedachten krijgen die diep van binnen naar boven komen drijven zonder een vooropgezette bedoeling. Ze zijn er opeens. Maar toch zijn ze doelgericht en geven inzicht. Ze zijn niet te vergelijken met fladdergedachten. Ook zij kunnen je de weg wijzen, raad geven. Dit zijn kostbare ingevingen. Het zijn ook gedachten, maar meer intuïtieve gedachten. Het zijn gedachten die je niet zelf bewust aanstuurt.

Bronnen van intuïtie en ingevingen

Deze ingevingen en  je intuïtie kunnen worden ingegeven door twee belangrijke, verschillende bronnen: uit je onderbewustzijn of uit een andere dimensie dan onze aardse.                                                                                                                                                                                                                                                                                         Mijn idee is dat de informatie die ingegeven wordt vanuit de voor ons onzichtbare dimensie direct wordt opgevangen in ons brein of  gevoel. Ze worden meteen vertaald in gedachten of beelden of in een direct voelen (intuïtie) zonder dat hier je eigen denken of je normale gevoel aan vooraf gaat. Ditzelfde geldt voor ingevingen vanuit het onderbewustzijn.

Leer je intuïtie en je ingevingen (intuïtieve gedachten)  herkennen  

Er is een groot verschil tussen enerzijds je intuïtie en ingevingen en anderzijds je fladdergedachten en je "normale" gevoelens en emoties. Ik geef je een aantal kenmerken om een beter onderscheid te kunnen maken.

 1. Intuïtie en ingevingen zijn doelgericht, ze kunnen je o.a. waarschuwen, maar altijd met het positieve doel je verder te helpen. Fladdergedachten zijn helemaal niet doelgericht. Ze komen en gaan en helpen je niets verder. Ze kunnen je onnodig bang en nerveus maken. Als je intuïtie je waarschuwt krijg je eerder een gevoel van dankbaarheid. Maar waarschuwingen die voortkomen uit emoties kunnen je totaal in de war brengen.                                 .....................................................................
 2. Het krijgen van inzichten is ook een goed herkenbaar kenmerk van je intuïtie en ingevingen. Je voelt je erdoor gesterkt. Fladdergedachten geven geen inzicht, ze zijn storende factoren en ze verzwakken je.                                               ..............................................
 3. Intuïtie en ingevingen zijn vaak gericht op het hier-en-nu. Fladdergedachten halen je uit het hier-en-nu. Ze halen je uit je concentratie. Hetzelfde geldt voor emoties.                                                                                                                               .......................................................................................
 4. Van je intuïtie en je ingevingen krijg je een goed gevoel. Een gevoel dat je er niet alleen voor staat. Van fladdergedachten krijg je alleen maar een boel rotzooi in je bovenkamer. En emoties kunnen je een gevoel van eenzaamheid en leegte geven.                                                                                                                 ....................................................................................................44
 5. Als je intuïtief iets aanvoelt of als je een ingeving krijgt, weet je iets met een bepaalde zekerheid die (nog) niet te bewijzen valt. Ze kunnen je de weg wijzen. Losse gedachten wijzen geen weg, ze hebben geen functie. En door emoties kun je behoorlijk de weg kwijt raken.                                                                             .....................................................................................
 6. Je intuïtie en ingevingen geven je een sterk gevoel van vertrouwen. Of het nu een fijne boodschap of een moeilijke is. Dit is niet geval bij fladdergedachten en emoties. Vertrouwen ontbreekt.
Bij het artikel Bewust denken en luisteren naar intuïtie en ingevingen zie je een foto van de kop van een "wijze" uil
............Je intuïtie volgen en luisteren naar je ingevingen is wijsheid

Tips: bewust gaan denken en open staan voor je intuïtie/ingevingen

 1. Om bewuster te denken kun je jezelf ook steeds weer de vragen stellen: “Wat wil ik nu? Wat ga ik doen? Wat is de beste oplossing in dit geval?”                           Luister dan goed wat voor gedachten in je opkomen wat je het beste kunt gaan doen of juist laten. Ook kan je intuïtie als je bewust denkt opeens gaan spreken en je helpen.                                                                   11111111111111111111111
 2. Dit heb ik al eerder genoemd, maar ik benadruk het hier nogmaals: Blijf in hier-en-nu. Richt je aandacht en je gedachten op waar je mee bezig bent. Niets anders dan dat. Dit is van essentieel belang. Mocht je intuïtie intussen je wat vertellen hebben of je krijgt een ingeving, luister daar dan naar!    222222222222222222
 3. Wees je eigen waarnemer. Al vaker heb ik hierover gesproken in verschillende artikelen. Neem je denken waar, observeer het. Jij staat als het ware aan de zijlijn te kijken hoe en wat je denkt. Als je waarneemt dat je zinloos aan het denken bent, schakel dan weer over op bewust denken. Maak er een spel van. ...........................
 4. Breng je geest tot rust om meer en bewuster te gaan denken, om meer open te staan voor ingevingen en je intuïtie. Je kunt je geest tot rust brengen door te gaan mediteren. Als je meer wilt  lezen over mediteren, kun je dit artikel lezen.                                                                                                  ..........................................
 5. Laat tijd en ruimte zijn voor wat je aan het doen bent. Haast je niet en laat je niet opjagen. Doe alles zoveel mogelijk vanuit een innerlijke rust. Door jezelf niet te haasten en te stressen kun je makkelijker bewust denken. En je herkent veel beter je zuivere intuïtie en ingevingen. Je leeft dan een heel stuk bewuster!

Bewuster leven

Ik hoop dat dit artikel je verder helpt om bewust te  denken. Dat je steeds beter kunt kiezen wat je wilt denken, waarover je wilt denken. Dat je leert aan het stuur te staan van je denkmachine en de baas te zijn over je  gedachten.

En dat je je steeds beter bewust wordt van je prachtige intuïtie en je ingevingen en deze steeds beter leert herkennen. Ze zijn je raadgevers die van onschatbare waarde zijn.

Bewust denken en luisteren naar je intuïtie en ingevingen vereist oefening. Intuïtief denken en je intuïtie herkennen kan soms razend moeilijk zijn. Maar als je volhoudt en leert bewuster te denken en te leven, heb je een schat in jezelf aangeboord.         Je bent dan weer een stap verder op het pad van bewustwording en je voelt je beter.

*Hieronder kun je een reactie geven op dit artikel! Daarmee doe je me een groot plezier. Dankjewel!

*Als je een blijk van waardering in € wilt geven voor de artikelen, klik dan hier . Hartelijk dank!

 

.

2 gedachten over “BEWUST DENKEN EN LUISTEREN NAAR INTUÏTIE EN INGEVINGEN

 1. Edwin

  Fiin stukje om te lezen. Ben 61 en begin me er van bewust te worden dat ik dialogen voer met fladdergedachten. Dat werkt niet. Ik ben aan het proberen om de fladderdialogen uit de weg te gaan door aandacht te besteden aan bewuster denken en hier en nu ervaringen. Ik ben benieuwd..Tolle ook gelezen. Mooi!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Chat openen
Scan de code
Hallo,
Ik ben Ineke van bewustzijnenjegoedvoelen.nl. Graag wil ik je adviseren, bijstaan waar nodig en naar je luisteren als je daar even behoefte aan hebt.
Wil je meer weten, stel gerust je vraag...